Vil du være medlem af Nykøbing Sjælland Bådelaug?

Generel information til kommende medlemmer.

Ønsker du at blive medlem af Nykøbing Sjælland Bådelaug skal du udfylde en indmeldelses blanket, som du kan få hos bestyrelsen eller ved henvendelse i fælleshuset.

Blanketten skal udfyldes med navn, adresse, email og lidt om din tilknytning til havnen.
Efter udfyldelse afleveres blanketten til et bestyrelsesmedlem.
Dit ønske om medlemskab bliver herefter behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ved indmeldelse i bådelauget opkræves et indmeldelsesindskud som pt. udgør kr. 500,-.
Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Det årlige kontingent udgør pt. kr. 300,- årligt.

Made by Web.dK